Polyamoria: Čo to je a ako si ju nepliesť s polygamiou

V poslednej dobe na nás odvšadiaľ vyskakujú články o tom, kto vyznáva polyamoriu. Veľa ľudí ju vníma ako niečo zlé. Naozaj je ale nutné pozerať sa na ňu cez prsty? A ako presne sa líši od polygamie?

Akonáhle sa niekoľko slávnych osobností rozhovorilo o tom, že preferujú polyamoriu, tento termín doslova zaplavil celý slovenský internet. Podľa očakávaní v mnohých ľuďoch tento trend vyvolal značné pobúrenie, ktoré ich núti pochybovať o smerovaní celej spoločnosti.

V skutočnosti ale nejde o úplnú novinku. Problém teda vzniká predovšetkým kvôli strachu z neznámeho. Preto sa v nasledujúcich moduloch pozrieme na to, čím je polyamoria špecifická. A ako presne sa líši od nám známejšej polygamie, ktorá je bežná v niektorých cudzokrajných krajinách.

Čo je to polyamória?

Polyamoria je označenie pre mnoholásku. Zatiaľ čo v monogamii miluje jedna žena jedného muža a jeden muž miluje jednu ženu, ľudia, ktorí žijú v polyamorických vzťahoch môžu milovať viac ľudí súčasne. Pokiaľ sú vzťahy dobre nastavené, partneri môžu fungovať v niekoľkých vzťahoch súčasne. Čo z polyamorie robí nemonogamný druh spolužitia.

Už z princípu nie je polyamoria vhodná pre každého. Vyžaduje totiž zvýšené nároky na toleranciu a akceptáciu ďalších ľudí v živote náprotivku. (On na druhú stranu ponúka to isté vám.)

Polyamoria výhody nevýhody

Výhody polyamorie

Postoje ľudí voči polyamorii sa rôznia. A je úplne prirodzené, že nie každému sa tento druh spolužitia trafí do noty. Avšak, nemožno mu uprieť niektoré výhody, ktoré monogamia nemusí človeku poskytnúť.

Patrí medzi ne:

  • Možnosť milovať niekoľko ľudí naraz, bez nutnosti túto skutočnosť skrývať (čo sa často deje, napríklad, ak si jeden z partnerov nájde tajnú milenku, či milenca, ale miluje aj toho, koho má doma)
  • Väčšia stabilita, keď každý z partnerov prináša nový pohľad na vec, širšiu podpornú sieť a odlišné kvality (pozri keď ľudia hovoria, že by potrebovali kombináciu niekoľkých ľudí v jednom náprotivku, čo nie je vždy reálne)
  • Väčšia emocionálna podpora
  • Možnosť zdieľania (práca v domácnosti, práca mimo domova atď.)
  • Väčšia finančná stabilita

Na druhej strane, pokiaľ ľudia nie sú naozaj otvorení, môže naopak dochádzať k žiarlivosti a ku konfliktom. Tiež je potrebné vyriešiť otázku ochrany proti pohlavne prenosným chorobám. Problematické môže byť aj tehotenstvo ženy, keď nemusí byť stopercentne isté, kto je otec. Je preto veľmi dôležité o všetkých týchto veciach hovoriť a mať správne nastavené hranice.

Polyamoria nie je hra. Mali by ste vedieť, čo presne hľadáte. Je to vzrušenie z randenia? Väčšia stabilita? Možnosť mať oficiálne ďalšieho partnera, či partnerku bez nutnosti túto osobu skrývať? Tiež by ste mali vedieť, čo je pre vás prípustné a neprípustné a o čom ste ochotní jednať a prípadne na to zmeniť názor. Tiež buďte pripravení meniť pravidlá podľa potreby as partnerom si ujasnite, aké vážne vzťahy môžete mimo primárneho vzťahu nadväzovať. (Plnohodnotné, alebo skôr neformálne a menej vážne…?)

Polyamoria a sex

Polyamoria a sex

Ktokoľvek do vášho vzťahu pristúpi, ten by mal vedieť, na čom je. To znamená, že by ste nemali pred nikým zastierať, že sa usilujete o polyamorné spolužitie. Pred začatím sexuálneho života s novou osobou si nezabudnite s primárnym partnerom určiť hranice, čo je v sexuálnej rovine prípustné a čo nie. V neposlednom rade sa dohodnite na metódach ochrany a nezanedbávajte pravidelné testovanie na pohlavne prenosné choroby.

5 rozdielov medzi polygamiou a polyamoriou

Polygamia je účasť partnerov vo viacerých manželských vzťahoch. Dá sa teda povedať, že polyamoria je v tomto ohľade menej formálna. Náš právny poriadok totiž polygamiu neumožňuje. Tiež ale môže ísť o skupinové manželstvo.

O polygamii dokonca hovorí Tóra/Starý zákon. Podľa neho viacnásobné manželstvo neznižuje postavenie prvej manželky. Polygamia je navyše silne zakorenená v krajinách, kde sa praktizuje islam. (Muž môže mať viac žien.) Oproti tomu, polyamoria je viac rovnoprávna. Umožňuje mať viac náprotivkov aj ženám.

Aký je váš názor na polyamoriu? Viete akceptovať rozdielne preferencie druhých, alebo si niečo také neviete predstaviť?

VN:F [1.9.11_1134]
0.0 z 5 bodů (0x)